Talep
Tahminleme

Günümüz rekabet ortamı ezici ve değişken bir yapıya sahip olduğundan bu değişkenliğe zamanında ve en uygun şekilde tepki verebilmek hayati önem taşımaktadır. Bu değişkenlik üretim sürecinin aksamasına sebep olabileceği gibi fazladan maliyet ile de sonuçlanabilmektedir. Üretim sürecinin aksaması ve yükselen maliyetler işletmenin rekabet gücünü kırmakta ve müşteri memnuniyetsizliği ve kaybına sebep olmaktadır. Birçok işletme sadece insan kaynağı ile bu tür değişkenlikleri takip edememekte ve gerekli tepkiyi verememektedir. İşletmelerin bu değişkenliklere tepki verebilmesi için bilgi teknolojilerinden faydalanması kaçınılmazdır. Ancak, doğru tercih yapılmadığı takdirde, kullanılan bilgi teknolojileri de yetersiz kalabilir ve maliyetlerin daha da artmasına sebep olabilir.


xS Planner Talep Tahminleme modülü; operasyonel seviye bir planlama aracıdır ve kapasite planlamaya kaynak teşkil edecek verilerden birini oluşturur. Kapasite planlama modülü talep tahminleme modülünden gelen tahminleri ve mevcut stok seviyelerini baz alarak stok yeterliliklerini hesaplar ve kapasite planlamada seçilen amaçlara uygun olarak eldeki kapasiteye en uygun üretim miksini belirler. İşletmelerde yapılacak olan analiz ve ihtiyaçlara göre, talep tahminleme modülünün çevrimiçi veya çevrimdışı çalışan bir mekanizma olarak kurgulanması gerekmektedir. Sistem, kendi oluşturduğu otomatik tahminlere ek olarak, çeşitli rollerdeki kullanıcıların rolleri doğrultusunda yorumlarını ve tahminlerini girmelerini, bu verinin diğer ilgililerle paylaşılmasına olanak sağlar ve zaman içerisinde yapılan güncellemelerin versiyonlanmasını sağlamaktadır. Sistemin temel kavramı bilgi paylaşımı yoluyla daha kaliteli ve sistem paydaşlarının kabul ettiği tahminlerin oluşturulmasıdır. Otomatik talep tahmini oluşturma mekanizması mevsimsellik ve yerellik gibi özel etkilerin de dikkate alınmasını sağlamaktadır.