Stok
Planlama

Stok planlama, mevcut ve satın alma siparişleriyle stoka girecek malzemelerin siparişlere rezerve edilmesi ve sadece bu siparişler tarafından tüketilmesi ile ilgilenir.


Stok planlama sadece hammaddeler için kullanılabileceği gibi çok seviyeli üretimin olduğu bir ortamda yarı mamul ve yarı mamul-operasyon seviyesindeki rezervasyonları yönetmek için de kullanılabilir. Bu bağlamda sistem fire ve eksik rezervasyon nedeniyle üretiminde problem çıkacak siparişleri gösterebilir.


Stok planlama rezervasyonların üretiminde kullanılmasının yanında, mevcut stoklardan talep tahminlerine göre hangi ürünlerin üretilebileceğinin belirlenmesi konusunda da kullanılabilir. Ayrıca mevcut üretim planına, stok seviyelerine ve satın alma siparişlerine göre stok seviyelerinin projeksiyonunu yapıp üretim içi stok ve depo stok seviyelerinin izlenmesi ve kontrol edilmesi amacına da hizmet edebilir.