Ana
Üretim
Planlama

Kapasite planlama modülü mevcut kaynakların en verimli şekilde kullanılmasını sağlayarak, firmaların üretim kapasitesi üzerinde tam denetimi ele geçirmesine yardımcı olmak için tasarlanmıştır.


Mevcut kapasite ihtiyaç planlama sistemleri işletmelerin, gelecekteki stok kapasitesi ihtiyaçlarının ne kadar büyük olduğunu belirlemek için ileri planlama yapmasını sağlar. xS kapasite planlama modülü ise mevcut sistemlerin bu yaklaşımını geliştirerek modülün interaktif bir planlama aracı ve aynı zamanda karar destek mekanizması olması amacıyla geliştirilmiştir.


xS Planner Kapasite planlama modülü, kapasite planlamayı herhangi bir vade için bildirilmiş olan üretim ihtiyaçları arasından kapasite kısıtları ve diğer çeşitli faktörler (karlılık, ciro, hammadde tedarik edilebilirliği, kapasite yeterliliği, sipariş karşılama oranı vs) dikkate alınarak planlama vadesi dahilinde hangi üretim ihtiyaçlarının üretime alınmasının gerektiğinin belirlenmesi süreci olarak tanımlar.


Kapasite planlamadaki amaç hangi gün hangi ürünün hangi sırada ne miktarda üretime gireceğinin belirlenmesinden ziyade, o güne atanmış olan üretimin kısıtlar dahilinde hakikaten üretilebilir olmasını temin ederek makro anlamda fabrikanın amaçlarına (kar maksimizasyonu, sipariş karşılama oranının yüksekliği vs) uygun bir kapasite planı yapmaktır.


Modül en elverişli çözümleri otomatik ve yarı-otomatik olarak sunabilir. Kapasite planı otomatik olarak yapıldıktan sonra planlamacı ortaya çıkabilecek ekstra durumları yönetebilmek amacıyla manuel, yarı-otomatik ve otomatik makrolar vasıtasıyla kapasite planında değişiklikler yapabilir. Böyle matematiksel ya da mantıksal olarak ifade edilemeyen durumların plana yansıtılması sağlanabilir.