Otomotiv ve Yan Sanayi

Otomotiv ve otomotiv yan sanayi sektörleri; küresel rekabetin çok fazla olduğu, dengelerin ve şartların sürekli olarak değiştiği; rekabet avantajı sağlamak ve ilerlemek için çok ciddi çalışmaların yapılması gerektiği sektörlerdir.

Gelişen teknoloji ve buna bağlı olarak değişen ihtiyaçlar, iç-dış taleplerin meydana getirdiği koşullar, çok sayıda üretim yapan firmanın bulunması; otomotiv sektörü ve sektöre direk bağlı olan otomotiv yan sanayi sektörü üzerinde büyük oranda zorluklar oluşturmaktadır.

Otomotiv ve otomotiv yan sanayi sektörlerindeki bu zorluklarla başa çıkabilmek için öncelikli olarak üretim yapısı içerisinde sorunların, hataların, gereksiz işlemlerin, duraksamaların en aza indirgenmesi, verimliliğin maksimize edilmesi gerekmektedir. Bu noktada xS Planner; tedarik zincirinin ilk halkasından son halkasına kadar tüm süreçlere odaklanarak, çok hızlı, daha da önemlisi esnek bir tedarik zinciri oluşturulmasını sağlar.

xS Planner; otomotiv ve otomotiv yan sanayi sektörlerinde karşılaşılan tüm problemleri ve kısıtları bir arada değerlendirerek sonuçlar üretir. Böylece hem firma içerisindeki düzen ve standardizasyon sağlanır, hem de müşteri taleplerine hızlı ve doğru bir şekilde cevap verilir.

Her iki sektörün planlaması yapılırken karşılaşılan en büyük sıkıntılar üretimi günleme ve sıralama-lotlama yapılmasıdır. Ayrıca yan sanayi sektöründe uzun vadeli gelen ancak çok fazla değişkenlik gösteren siparişlerin olması ciddi sorunlar yaratır. xS Planner, firmanın belirlediği kısıtlar ve önem derecelerine göre, toplam ceza puanını en aza indirgeyecek optimum çözümü sunar.

xS Planner; bantların durmamasını, kurulu kapasitelerin aşılmamasını sağlar ve hem gün hem de bant bazında dengeli dağılımlar oluşturur. Hatalar, beklemeler, gereksiz taşımalar gibi işlemleri minimize eder ve kullanıcıya her aşamada manuel müdahale yapabilme imkanı sunarak tüm süreçler üzerinde kontrollerin yapılabilmesini sağlar. Stok seviyelerini ve sipariş karşılama oranlarını optimum seviyede tutar. Kısacası verimliliği her aşamada maksimum seviyede tutarak, firmanın bütün alanlarında iyileştirmeler yapar.

xS Planner üretim günleme optimizasyonu sayesinde fabrikanın dış dünyayla olan ilişkileri düzenlenirken, lotlama ve sıralama optimizasyonu ile de fabrika iç verimliliği arttırılır.

Kaba kapasite planlama

Kaba kapasite planlama herhangi bir vade için oluşturulmuş dinamik bir senaryo üzerinde eldeki makine, kalıp vb. kısıtlı kaynakların yeterliliğini belirlemek için kullanılan bir modüldür.
devamı...

Stoğa karşı kapasite planlama

Kapasite planlama modülü mevcut kaynakların en verimli şekilde kullanılmasını sağlayarak, firmaların üretim kapasitesi üzerinde tam denetimi ele geçirmesine yardımcı olmak için tasarlanmıştır...
devamı...