Optimizasyon

Novalab Teknoloji Hizmetleri, sahip olduğu gelişmiş optimizasyon algoritmasıyla çeşitli projelerde optimizasyon uygulamaları konusunda destek verebilmektedir.


Optimizasyon, “En iyi” alternatifi seçme sürecidir. Optimizasyon aynı zamanda, bir fonksiyonun tanım aralığında en düşük ya da en yüksek değerinin bulunması işlemidir. Herhangi bir durumu optimize edebilmek için gerekli veriler şunlardır;


 • Geçerli (feasible) alternatiflerin bulunabilmesini sağlayan kısıtlar
 • Herhangi iki alternatifin birbiriyle kıyaslanmasını sağlayan değerlendirme kriterleri (amaç fonksiyonu)
 • Optimizasyon yaparken karşılaşılan temel problemler ise şunlardır:
 • Alternatiflerin sayısı çok fazla olması (çok uzun çözüm süreleri)
 • Veri gereksinimi fazlalığı ve veri kirliliği
 • Kısıt tanımlama yöntemlerinin kompleksliği (kullanım zorluğu)

Optimizasyon neden gerekli?

Optimizasyon teknikleri, ya ne kadar yarar sağlayacağının kavranamaması ya da etkin bir şekilde uygulayabilecek kalifiye personelin bulunmaması nedeni ile birçok işletmede uygulanamamaktadır. Tesis planlamasından, üretim planlamasına kadar birçok alanda yeri olan optimizasyon teknikleri, etkin bir şekilde uygulandığı takdirde işletmeye belirgin iyileştirmeler sağlayabilmektedir.


Teknoloji ve bilimde kaydedilen ilerlemeler sonucunda, artık iş yapmak için kullanılan yöntemler değişmeye başlamış, işletmeler ayakta kalabilmek için globalleşen dünya ile uyum sağlamak zorunda kalmıştır. Eskiden üzerinde çok fazla düşünülmeyen parametreler, artık değişik mühendislik teknikleriyle enine boyuna incelenerek, mümkün olan en iyi şekilde hesaplanmalıdırlar. Aksi takdirde bu parametrelerin optimumdan uzak olmalarının getireceği ekonomik yük birikerek işletmenin gelişiminin önüne bir engel olarak çıkmakta, sektördeki rekabet gücünün zayıflamasına neden olmaktadır.


Genel olarak bakıldığında, bir işletmede tesisin etkin bir biçimde planlanmasından, üretimin minimum maliyetle yapılmasına kadar birçok alanda, en iyi değerinin hesaplanması gereken birçok parametre vardır. Bu en iyi değerler, maliyeti küçülten, iş gücünden tasarruf sağlayan, işletmenin kaynaklarını en verimli şekilde kullanmasına olanak veren değerlerdir. Ancak bu ayarları yapabilecek yetenekte yazılımların bulunmaması nedeniyle karar vericiler daha iyi seçeneklerinin varlığından haberdar olamamaktadırlar.


Örnek optimizasyon problemi;

Bakiye siparişler hangi makinede hangi sıra ile üretilmeli?


Kısıtlar:

 • Makine kapasiteleri (vardiya planı, verimlilik oranı)
 • Stok seviyeleri, satın alma siparişleri, yarım kalan operasyonlar
 • Kalıplar
 • Yarımamul stok alanı
 • Aynı takıma ait aynı haftaya terminli ünitelerin ortak yarımamullerinin beraber üretilmesi
 • Maksimum lot büyüklüğünü aşmayan iş paketleriyle üretim yapılması

Amaç:

 • Maksimum verimlilik
 • Kısacası, bir kararın ve çok seçeneğin olduğu her durumda optimizasyon vardır.