Konfeksiyon

Konfeksiyon sektöründe sürekli değişen ve birbirinden çok farklı olan ürünler ile üretim yerleşkesinin esnek yapısı, planlama yazılımları için karşılanması ya da uyarlama yoluyla çözülmesi çok zor olan ihtiyaçlar ortaya çıkarmaktadır. Fakat xS Planner konfeksiyon paketi, standart xS Planner planlama yazılımının gücü ve esnekliği ile tüm bu problemleri ortadan kaldırarak kullanımı son derece basit bir uygulama paketi şeklinde son kullanıcıya sunar.

Kullanıcı anlık olarak, istediği varyasyonları yapabilir; modeller üzerindeki manuel müdahalelerle optimum işlemleri sağlayabilir. Bu sayede; hatalar, aşırı üretim, stoklar, beklemeler, gereksiz işler, gereksiz hareketler, gereksiz taşımalar minimuma indirilir; gerekli girdi ve çıktılar için de kaliteli bilgiler edinilir.

xS Planner; konfeksiyon sektöründe standart planlamanın dışında operatör planlama, hat dengeleme ve çizelgeleme gibi ihtiyaçlara da cevap vermektedir:

Hat Dengeleme:

Buradaki hedef, herhangi bir model için teorik hat verimliliğinin maksimizasyonudur. Bu noktada farklı kısıtlar göz önünde bulundurulabilir. Belirlenen bir tempoya göre hat dengelenebileceği gibi, verilen operatör sayısı aralığına göre de hat dengelenebilir. İstenilen durumlarda hat dengelemenin otomatik olarak yapılması sağlanırken, kontrolün tamamen kullanıcıda olması ve takibin sürekli olarak yapılmak istendiği durumlarda hat dengeleme işlemi manuel olarak ta yapılabilir.


Operatör Planlama:

Kaynaklar içerisinde yönetimi en zor olan 'insan' yönetiminin, hat dengelemede hedeflenen verimlilik değerlerine ulaşılması için en uygun şekilde yerleştirilmesi gerekmektedir. Bu modül ile xS Planner; operatörlerin performansları, çalışma saatleri ve izinleri gibi çok farklı parametreleri göz önünde bulundurarak, bu operatörlerin hangi operasyonları hangi sıralarla yapacağını optimum bir şekilde hesaplar.


Çizelgeleme:

Çizelgeleme algoritmasındaki en kritik noktalar, model dönüşümleri esnasında hat dengelemelere bağlı olarak operatörlerin yer değiştirmelerinin de birlikte göz önünde bulundurulması gerekliliğidir. Ayrıca hammaddelerin geliş zamanları ve termin tarihleri de iş sıralamasında önem arz eder. xS Planner; bu zorlukların hepsini aynı anda değerlendirir ve işlerin sıralanması esnasında dikkate alarak, modellerin hangi hatlarda hangi zamanlarda üretileceğini belirler. Tüm bunlara ek olarak, modellerin hatlara giriş ve çıkış zamanlarının eşlenmesi gibi sağlıklı operasyonlar yürütebilmek adına gerekli senkronizasyonlar da çizelgeleme algoritması tarafından göz önünde bulundurulur. Çizelgeleme algoritmasında ayrıca; malzeme, vardiya ve adam bazında kısıtlar ile hatlar üzerine özellik veya verimlilik değerleri tanımlanarak değişen spesifikasyonlara göre çizelgeler alınabilir.

Stoğa karşı kapasite planlama

Kapasite planlama modülü mevcut kaynakların en verimli şekilde kullanılmasını sağlayarak, firmaların üretim kapasitesi üzerinde tam denetimi ele geçirmesine yardımcı olmak için tasarlanmıştır...
devamı...

Çizelgeleme

xS Planner Çizelgeleme modülü, xS Planner’ın standart interaktif planlama yapısını ve gücünü tam otomatik optimal, yarı otomatik veya manuel çizelgeler oluşturulmasına...
devamı...