Dokuma

Dokuma sektörü; sürekli olarak bir girdi-çıktı ilişkisinin bulunduğu, kalite ve standardizasyon konusunda ciddi zorluklar içeren, her aşamasında milimetrik hesaplar yapmanın gerekli olduğu ve kompleks ürün çeşitleri barındırıan bir sektördür.

Her bir üretim seviyesinde ayrı ayrı spesifikasyonları barındırdığından dolayı seviyeler arasındaki geçişler ve tamamlamalar çok kritik bir durumdadır.

Dokuma sektörü içerisinde temel olarak İplik, Çözgü, Dokuma ve Finish prosesleri ele alınacak olursa; her bir proseste miktarlar, özellikler, kalite seviyeleri ve kapasiteler üzerindeki hesaplamaların yanlış yapılması hiç istenmeyen sonuçlar meydana getirir.

İplik prosesi;

bobin metrajı hesaplamaları, taşıma kapasiteleri, iplik kalınlıkları gibi önemli kısıtlar içerir. Her bir kısıt birbirine ve diğer proseslere direkt olarak etki eder. xS Planner, tüm kısıtları optimum edecek şekilde sonuçlar ve sürekli olarak öneriler verir. Bu sayede gereksiz işlemler, hatalar ve kayıplar minimize edilmiş olur.


Çözgü Prosesi;

bobin metrajı ve levend sayısının belirlendiği ana proses olduğu için; xS Planner ipliklerin sayı, çeşit ve yoğunluklarını optimize ederek, toleransları da göz önünde bulundurarak reste minimizasyonu yapar. Böylece ileriki proseslerde değişikiklere uğrayacak olan kumaşlar üzerinde minimum fireler ile çekim katsayısı optimizasyonu sağlanır. Ayrıca makinelerin yeteneklerine göre de en optimum bobin metrajı için de tavsiyeler edinilmiş olur.


Dokuma Prosesi;

çözgü ipliklerine etki eden atkı iplikleri sayesinde farklı kumaşların çıktı olarak elde edinilmesinin sağlandığı prosestir. Burada atkı sayısı, sıklığı ve varyasyonlarının proses içine dahil edilmesiyle hesaplamalar daha da kritik hale gelir. xS planner; levend tipi kısıtını gözeterek, değişim gerektirecek işlemlerden üretimi kurtarır. Böylece gereksiz zahmetten ve ciddi maliyetlerden kaçınılmış olunur. Takım atma ve düğüm atma işlemleri ile tarak sayısı kısıtı için optimizasyon sağlanır ve üretimin sürekliliği sağlanır.


Finish prosesi;

kumaşlar üzerinde çeşitliliğin sağlandığı proses olduğundan müşterilere ulaşmada en önemli noktadır. Kumaş kalitesinin, uzunluğunun ve renginin ayarlanması ciddi zorluklar içerir. xS Planner ile her bir işlem için ayar minimizasyonu ve buna bağlı olarak standardizasyon sağlanmış olur.


Dokuma sektöründe fireler, kısalmalar, kayıplar ve çekmeler bulunduğundan dolayı her bir proseste ayrı ayrı hesaplamalar yapılması gerekmektedir. Ancak öncül-ardıl ilişkisi sürekli olarak gözetilmeli ve ona göre çizelge oluşturulmalıdır. xS Planner; tüm seviyeleri göz önünde bulundurarak ve yekün bir şekilde değerlendirerek, net üretim ihtiyacına göre üretim yapar. Her bir üretim seviyesi bazında öncelikle stok seviyelerine göre MRP hesaplamaları yaparak en optimum çözümleri sunar.

Kaba kapasite planlama

Kaba kapasite planlama herhangi bir vade için oluşturulmuş dinamik bir senaryo üzerinde eldeki makine, kalıp vb. kısıtlı kaynakların yeterliliğini belirlemek için kullanılan bir modüldür.
devamı...

Çizelgeleme

xS Planner Çizelgeleme modülü, xS Planner’ın standart interaktif planlama yapısını ve gücünü tam otomatik optimal, yarı otomatik veya manuel çizelgeler oluşturulmasına...
devamı...