Çizelgeleme

xS Planner Çizelgeleme modülü, xS Planner’ın standart interaktif planlama yapısını ve gücünü tam otomatik optimal, yarı otomatik veya manuel çizelgeler oluşturulmasına imkan veren bir modül içerisinde sunmaktadır.


Çizelgeleme modülünün diğer modüllere nazaran odaklandığı anahtar noktalar şöyle özetlenebilir:


Dengeli ve verimli hat yükleri oluşturma

Her bir makinenin gün içi verimliliğini en üst düzeye çıkaran ve makineler arasındaki kompleks ilişkileri dikkate alarak her makinenin en randımanlı şekilde kullanılmasını sağlayan planlar üretilir.


Kısıtlı kaynak kullanımını gözeten planlar oluşturulması

Üretim sırasında kullanılması gereken kalıp, operatör veya aparat gibi kaynaklar da kısıtlı sayıda olabilmektedir. Bu nedenle çizelgeleme modülü kısıtlı kaynak kullanımlarını da gözeterek optimal planlar oluşturur. Tıpkı makine kullanımlarında olduğu gibi kaynak kullanımları da plan çerçevesinde izlenebilmekte ve raporlanabilmektedir.


Ürün özelliklerine göre iş sıralama tercihleri tanımlayabilme ve bu tercihler doğrultusunda otomatik planlar ürettirebilme

Üretim verimliliğini maksimize edebilmek için işlerin her bir hat üzerine en ideal sırada yerleştirilmesi şarttır. Çizelgeleme modülü iş geçişlerinden kaynaklanabilecek hazırlık geçişlerini fonksiyonel olarak hesaplayarak en aza indirmeye çalışır. Fakat tüm verimsizlik faktörleri her zaman fonksiyonel veya sayısal olarak ifade edilememektedir. Böyle durumlarda üretim planlama uzmanlarının üretim tecrübesi ile gelişmiş sıralama tercihleri vardır. xS Planner çizelgeleme modülü bu sıralama tercihlerinin planlamaya sıralama kuralları olarak dahil edilmesine izin vererek verimliliğin her şartta sağlanmasını hedefler.


Çoklu seviye planlama

Çok seviyeli üretimin her seviyesini entegre veya ayrı ayrı planlama imkanı yanı sıra, çizelgeleme modülü bir veya birden fazla seviyenin planı doğrultusunda diğer seviyelerin planlarının otomatik olarak oluşturulması imkanını da sunmaktadır. Üstelik bunları interaktif bir şekilde yapabilmektedir. Örneğin planlamacıların genelde odaklandığı darboğaz olan bir atölyede iş sırası değiştirildiği zaman diğer atölyelerin işleri de bu darboğaz atölyenin yeni oluşan planına uyum gösterecek şekilde otomatik olarak anında güncellenmektedir.


Kısıtlı saklama ve depolama alanları

Atölyeler veya makineler arası iş sıralama tercihleri uyumsuzlaştıkça bazı ürünlerin veya ara mamullerin daha sonra sevk edilmek veya işlenmek üzere depolanması gerekir. Fakat çoğu zaman stoklama alanları kısıtlı veya örneğin akışkan süreçlerde olduğu gibi bazı noktalarda hiç bulunmamaktadır. Çizelgeleme modülü bu tip stoklama alanlarının tanımlanmasına ve çizelgeleme esnasında göz önüne alınmasına imkan tanır.


Manuel revize araçları

Çizelgeleme modülü kullanım rahatlığını en üst düzeyde tutabilmek için plan revize noktasında çeşitli araçlar sunmaktadır. Bunlardan bazıları iş kaydırma, iş yerleştirme olarak örneklendirilebilir.