Çelik

Çelik sektöründeki başlıca sorunlar hammadde tedariğinin zaman alması, hammadde çeşitliliğinin fazla olmasından kaynaklı fazla stok tutulması, makinelerin ürün değişiminde çok fazla setup yapması gibi sıralanabilir.

Özellikle yurt dışından gelen farklı kalite kütüklerin tedarik süresinin uzun olmasından kaynaklı sipariş tesliminde gecikmeler yaşanması. Ayrıca hammadde tedariğinin zaman almasından dolayı stoktaki ihtiyacımız olan boydan büyük bir hammaddeyi sırf günü kurtarmak için kesip geri kalanın atıl duruma gelmesi gibi manuel planlamadaki sorunlardandır. Üretim belirli bir periyotta yapılır. Yani 10,20,30 gibi artan çapta ürün işlenirken yeni gelen bir siparişin plana dahil edilmesi kısmında problemler vardır. Eğer henüz işlenmemiş bir çaptaysa araya alınmalı veya işlem görmüş çap değerlerinden ise bir sonraki üretim periyodunu beklemelidir. Çünkü büyük çap geçişleri makinelere çok fazla setup yaptırmaya neden olur.

Planlamanın yerine getirmesi gereken ana fonksiyonlar network stok planlama, periyodik üretim miks belirleme, termin belirleme, makine yükleme, hammadde planlama ile değişiklik ve gerçekleşme yönetimi olarak sınıflandırılabilir.

Çizelgeleme

Çizelgeleme kısmı kapasite plan sonucunda belirlenmiş olunan üretim miksini, makine ve gün bazında planlayarak vardiya, hat tercih kısıtı, malzeme yükleme öncelikleri, siparişe uygun boyda stokların işlenmesi, ayrıca müşteriye verilen teslim tarihine uygun olarak üretimin gerçekleşmesi gibi birçok kısıt ve tercihe uygun şekilde optimum üretim planını oluşturur.

Çizelgeleme modülü bir veya birden fazla seviyenin planı doğrultusunda diğer seviyelerin planlarının otomatik olarak oluşturulması imkanını da sunmaktadır. Çizelgeleme interaktif olarak kullanıcı tarafından yönetilirken dar boğaz olan noktaların görülmesi ve bunun plan içerisinde parametrelerde yapılacak değişiklikler azaltılması ve giderilmesiyle planlama sürecinin interaktif olarak işletilmesiyle daha verimli ve gelişen bir planlama süreci sunmaktadır.


Kapasite Planlama

Kapasite planlama nispeten uzun vadeler için periyodik bazda yapılır. Yani örneğin 3 ay sonrasının üretim miksine karar verilmeye çalışılabilir, bunun nedeni uzun termin süreli hammaddelerin ihtiyaçlarının belirlenebilmesidir.

Üretim miksine karar verilirken mevcut siparişler, varsa talep tahminleri, yıllık hedefler, makine kapasiteleri ve temini uzun süren hammaddeler dikkate alınır. Amaç eldeki üretim kapasitesinden maksimum verimi almaktır.

xS kapasite planlama modülü, kapasite planlamayı herhangi bir vade için bildirilmiş olan üretim ihtiyaçları arasından kapasite kısıtları ve diğer çeşitli faktörler (karlılık, ciro, hammadde tedarik edilebilirliği, kapasite yeterliliği, sipariş karşılama oranı vs) dikkate alınarak planlama vadesi dahilinde hangi üretim ihtiyaçlarının üretime alınmasının gerektiğinin belirlenmesi süreci olarak tanımlar.

Stoğa karşı kapasite planlama

Kapasite planlama modülü mevcut kaynakların en verimli şekilde kullanılmasını sağlayarak, firmaların üretim kapasitesi üzerinde tam denetimi ele geçirmesine yardımcı olmak için tasarlanmıştır...
devamı...

Çizelgeleme

xS Planner Çizelgeleme modülü, xS Planner’ın standart interaktif planlama yapısını ve gücünü tam otomatik optimal, yarı otomatik veya manuel çizelgeler oluşturulmasına...
devamı...