Araç
Rotalama

xS Araç rotalama modülü, özellikle her bir aracın tek bir turda birden fazla lokasyona hizmet vermesi gereken durumlarla kısıtlara uyan minimum maliyetli rotaların planlanması ile ilgilenir. Rotalama probleminde her bir araç bir diğerinden bağımsız düşünülmeden, tüm servis verilmesi gereken lokasyonlara karşılık tüm filo ile servis verileceği düşünülerek optimizasyon yapılmalıdır. Yani her bir araç için diğer araçlar düşünülmeden optimizasyon yapılıp sonraki araçlara geçilmesi mümkün olandan daha kötü sonuçlar doğuracaktır.


İstenen amaç minimum maliyetli rotalama olabileceği gibi servis yapılan lokasyonların sayısının en üst düzeye çekilmesi, toplam kullanılan araç sayısının en alt düzeye indirgenmesi, araçlar arasında iş yükünün dengelenmesi gibi farklı fonksiyonlar da olabilir.


Desteklenebilecek kısıtlara örnek olarak araç tipleri ve kapasiteleri, servis verilmesi gereken lokasyonlar ve servis verebilecek araç tipleri, istenen servis verme zaman aralıkları ve sürücüler için maksimum çalışma süreleri verilebilir.


Rotalama problemi aynı zamanda genişletilip stratejik ve taktik seviyedeki problemleri çözmek için de kullanılabilir. Bu durumda sistem alternatif depo lokasyonları ve depo açma maliyetlerini değerlendirerek optimal depo lokasyonlarını ve her bir depoya standart olarak kaç araç atanacağını belirlemek için kullanılabilir. Stratejik ve taktik seviyedeki kararların verilmesinden sonra araç rotalama problemi rutin olarak ihtiyaçlara göre tekrar tekrar çözülüp operasyonel seviyedeki verimlilik en üst düzeye çıkarılabilir.