Ambalaj

Ambalaj sektöründe öne çıkan en önemli planlama problemi çizelgelemedir. Çizelgelemede baskı makineleri tiplerine göre kısıtlı kaynak olarak genellenebilecek aparatlar (aniloks vb) kullanabilmektedir.

Ayrıca baskı makinelerindeki iş geçiş hazırlık süreleri son derece zahmetli olduğundan dolayı baskı iş sıralamalarının son derece dikkatli bir şekilde oluşturulmalıdır. Öte yandan sektör, diğer sektörlerin tüketimine yönelik üretim yapması nedeniyle termin tarihleri de son derece kritiktir. Bunun doğal bir sonucu olarak iş sıralamasının çok güzel olmasını sağlamak amacıyla terminlerin çok fazla bozulması istenen bir durum değildir. Sistem iş geçiş hazırlık sürelerini en aza indirgemek için benzer üretimleri aynı makinelere gruplayarak çizelgelemelidir ancak bunu yaparken terminleri de ihmal etmemelidir.

Flekso ambalaj üretimi çok seviyeli bir üretim yapısı gösterir ve sonraki seviyedeki üretime başlamak için önceki seviyedeki üretimin tamamlanmış olması gerekmez. Sonraki seviyedeki üretimin başlangıç zamanı önceki seviyedeki üretimin kısımlar halinde geçiş zamanlarına göre belirlenmelidir.

Üretimde bazı operasyonlardan sonra oluşan yarı mamul sonraki operasyonlarda işlenmeden evvel beklemek durumunda olabilir. Çizelgeleme algoritması bekleme sürelerini dikkate alacak şekilde kurgulanmış olmalıdır.

Bu sektördeki en önemli problemlerden bir de üretim sürecinin aksiliğe açık olması ve üretim sipariş adetlerinin acil kodlu olacak şekilde sıklıkla değişmesidir. Çizelgeleme sistemi aksiliklere yönelik olarak planlamacının manuel müdahalesine açık olmalı ve sipariş değişimleri yaşandığında mümkün olduğunca eski çizelgeyle uyumlu yeni çizelgeler oluşturabilmelidir.

Çizelgelemede gerek otomatik planlama, gerek değişiklik yönetimi ve gerekse manuel planlama aşamasında sistem malzeme ihtiyaç durumunu (iMRP) görebilmeli, planın mevcut durumunun neden olduğu uyarıları (iWMS) izleyebilmeli ve ana performans göstergeleri (iKPI) cinsinden planın kalitesini ölçebilmelidir. Uyarılara örnek olarak termin gecikmeleri, ana performans göstergelerine örnek olarak makine ve zaman aralığı bazında iş geçiş hazırlık süreleri ile makine ve kalıp kullanım oranları verilebilir.

Kaba kapasite planlama

Kaba kapasite planlama herhangi bir vade için oluşturulmuş dinamik bir senaryo üzerinde eldeki makine, kalıp vb. kısıtlı kaynakların yeterliliğini belirlemek için kullanılan bir modüldür.
devamı...

Çizelgeleme

xS Planner Çizelgeleme modülü, xS Planner’ın standart interaktif planlama yapısını ve gücünü tam otomatik optimal, yarı otomatik veya manuel çizelgeler oluşturulmasına...
devamı...